Malta Dil Okulları Sosyal Ağlarımız
 

MALTA LİSAN KURSU

Malta Lisan kursu küçük sınıflarda, dost ve tecrübeli muallimler aracılığıyla verilmektedir. En iyi İngiliz Lisanını öğrenebilmenin tek yolu o Lisanı konuşan ülkede Lisan eğitimi almaktır. Malta İngiliz Lisan öğrenmek için en iyi bir yerdir.

Malta Lisan Kursu Fiyatları 2015 yaz aylarında yüksektir. Malta Lisan Kursu Fiyatları 2015 Ekim-Mayıs aylarında çok kazançlıdır. Malta Lisan Kursu Fiyatları içinde en kazançlı olan haftalık 20 saatliktir. Malta Lisan Kursu Fiyatları içinde en yüksek bire-bir kurslar olur. Malta Lisan Kursu Ücretleri İngiltere, Amerika ve diğer ülkelere göre çok kazançlıdır. Malta Lisan Kursu vizesi alımı kolay olmakta olup hemen her başvuran alabilmektedir.

Malta Lisan Kursu – Genel İngiliz Lisanı

 • Başlangıç Düzeyi, İleri Düzey
 • 20 ders saati /haftalık
 • 1 ders saati: 45 dakikadır
 • Sınıf Talebe Kapasitesi: 8-10 (en fazla 12 birey birey)

Malta Lisan Kursu-Genel İngiliz Lisanı talebelere meslek, terbiye veya gezi için ihtiyaç duyacakları eğitimi kazandırır.

Malta Lisan kursu deneyimli muallimler, talebelerin dört lisan becerisini (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) geliştirmelerini ve İngiliz Lisan pratik yapmalarına yardımcı olmak için İngiliz Lisan kurs kitabı ve destekleyici ders malzemelerini kullanmaktadırlar.

Malta Lisan Kursu-Yoğunlaştırılmış İngiliz Lisan

 • Başlangıç Düzeyi -İleri Düzey
 • 30 ders saati/haftalık
 • 1 ders saati: 45 dakikadır
 • Sınıf Talebe Kapasitesi: En fazla 12 birey

Malta Lisan Kursu Yoğunlaştırılmış İngiliz Lisan talebeleri tüm Lisan becerilerini kullanmalarına imkân veren İngiliz Lisan kurslarına iştirak ederler. Malta Lisan Kursları Yoğun İngilizce Lisan kurslarının gayesi, talebelerin iletişim kurmalarına yardımda bulunmak ve İngilizce Lisan kullanımlarında akıcılık ve özgüven tekvin eder.

Malta Lisan Kursu – Mini Grup Genel İngiliz Lisanı

 • Başlangıç Düzeyi – İleri Düzey
 • 20 ders saati/haftalık
 • 1 ders saati: 45 dakikadır
 • Sınıf Talebe kapasitesi: En fazla 6 birey

Malta Lisan Kursu Mini Grup Genel İngilizce Lisanı küçük mevcudu bulunan sınıflar, talebe-öğretmen etkileşimini sağlarken, İngiliz Lisan öğrenme sürecini de hızlandırır. Malta Lisan kursları deneyimli muallimleri, görüşme, müzakere, tahrir, kavrama, dinleme, telaffuz, kelime ve Lisan bilgisinden meydana gelen bir İngilizce Lisan ders programı geliştirirler.

Malta İngilizce Lisan Kursu – Mini Grup Yoğun İngiliz Lisanı

 • Başlangıç Düzeyi – İleri Düzey
 • 30 ders saat/haftalık
 • 1 ders saati: 45 dakikadır
 • Sınıf Talebe sayısı: en fazla 6 birey

Malta Lisan Kursu Mini Grup Yoğun İngiliz Lisan kursu talebelerinin en fazla iştiraki ve etkileşimi sağlanır. Malta Lisan Kursları Mini Grup Yoğun İngiliz Lisan dersleri konuşma, dinleme, kavrama, tahrir, telaffuz, okuma, sözcük yapılanması ve İngilizce lisans malumatı bir karışımını ihtiva eder.

Malta Lisan Kursu – Bire Bir İngiliz Lisan Kursu

 • Başlangıç Düzey -İleri Düzey
 • 8, 10, 20, 30, 40 ders saati/haftalık
 • 1 ders saati: 45 dakikadır

Malta İngilizce Lisan Kursu – Bire Bir İngilizce İngiliz Lisan kursu %100 talebenin bireysel İngilizce Lisan gereksinimine odaklanmış, şahsi Lisan gereksinimlerini tamamlamak üzere geliştirilmiş yoğun bir İngiliz Lisan kursudur. İngilizce Lisanı daha akıcı ve doğru kullanmayı hızla elde eden mevcut en esnek ve şahsi bir kurstur.

Malta İngilizce Lisan Kursu – İş İngilizce Lisan Kursları

 • Orta Düzey – İleri Düzey
 • 20 ders saat /haftalık
 • 1 ders saat: 45 dakikadır
 • Kurs Müddet: 4 Haftalık
 • Sınıf Talebe sayısı: En fazla 6
 • Asgari Yaş: 23

Malta Lisan Kursu – İş Mesleki İngilizce Lisan Kursları İngiliz Lisan iletişim kurmak zorunda olan deneyimli iş insanlarına ve iş kadınlarına hitabendir.

Malta İngilizce Lisan Kursları İş Mesleki İngiliz Lisan Kursları iktisadi, finans,  satış ve pazarlamayı kapsayan Mesleki İngilizce Lisanı mevzularından meydana gelir.

Malta Lisan Kursu – Akademik Sene İngiliz Lisan Programı

 • Başlangıç Düzeyi -İleri Düzey
 • 20 ders saati /haftalık
 • 24 ders saati /haftalık
 • 30 ders saati /haftalık
 • 1 ders saati: 45 dakikadır
 • Kurs Müddeti: 4 Haftalık
 • Sınıf Talebe sayısı: En fazla 12 birey

Malta Lisan Kursu – Akademik Sene İngiliz Lisan Programı talebeleri İngiliz Lisan iletişim için gerekli olan becerileri (konuşma, tahrir, kavrama dinleme, okuma, yazma) geliştirmektedir.

Malta Lisan Kursu – Akademik Sene İngiliz Lisan Programı Kursları genellikle uluslararası geçerliliği olan sertifika imtihanlarına girmek isteyen talebeler için ideal olmaktadır.

Malta Lisan Kursları – Akademik Sene İngilizce Lisan Programı Kursları esas olarak standart İngiliz Lisan kurslarla aynı olup uzun dönemli olarak ayrıntılı ve derinlemesine planlanmış bir programdır.

Malta Lisan Kursu – Cambridge İmtihan Hazırlık İngilizce Kursları

Cambridge Hazırlık İngilizce Lisan Kursları

 • Kurs Düzeyleri;    FCE: Orta düzeyde,    CAE: Orta ve İleri düzeyde,   CPE: İleri düzeyde
 • 20 ders saati/haftalık
 • 30 ders saati/haftalık
 • 1 ders: 45 dakikadır
 • Sınıf Talebe Sayısı: en fazla 12 birey

Cambridge ESOL İmtihanı Hazırlık İngilizce Lisan Kursları

 • Kurs düzeyi,    FCE: İleri ve Orta düzey,    CAE: İleri düzey
 • 30 ders saati/haftalık
 • 1 ders: 45 dakikadır
 • Sınıf Talebe Sayısı: en fazla 12 birey birey
 • Kurs Tarihleri: 25 Haziran-19 Ağustos

Malta Lisan Kursu – Cambridge İmtihan Hazırlık İngiliz Lisan Kursları İngiliz Lisan okuma, yazma, konuşma, dinleme, Lisan bilgisi ve sözcük bilgisi gibi tüm mevzularda, eğitime katılan talebelerimizin İngiliz Lisan Düzeylerini geliştirmelerine müsaade eder.

Malta Lisan Kursları – Cambridge İmtihan Hazırlık İngiliz Lisan Kursların 10 dersi, talebelerin Cambridge İmtihanı geçmeleri için gereken bilgiler üzerine kurulmuştur. Talebelere düzenli yapılan testler ile lisanda ilerleme ve yetersiz olunan bahisler gözlemlenir.

Malta Lisan Kursu – TOEFL İmtihan Hazırlık İngiliz Lisan Kursları

 • Kurs Düzeyleri: Orta, İleri Düzey
 • 30 ders saati /haftalık
 • Kurs Süresi: 4 haftalık
 • 1 ders saati: 45 dakikadır.
 • Sınıf Talebe Sayısı: En Fazla 12 birey
 • Kurs Başlangıç Tarihleri: 31 Ocak, 28 Mart, 23 Mayıs,18 Haziran,12 birey Eylül, 7 Kasım

Malta Lisan Kursu – TOEFL İmtihanı Hazırlık İngiliz Lisan Kursları talebenin imtihanı geçmesi için gereken İngiliz Lisan Lisan becerilerini geliştirmesinin yanı sıra talebenin genel Lisan becerilerini iyileştirmek maksadıyla geliştirilmiştir.

Malta Lisan kursları deneyimli muallimleri TOEFL imtihanının sual tarzına göre deneme imtihanları, pratik yapma ve konu anlatımlarından meydana gelen özel bir program takdim ederler.

Malta Lisan Kursu – IELTS İmtihan Hazırlık İngiliz Lisan Kursları

 • Kurs Düzeyleri: Orta, İleri
 • 30 ders /hafta
 • Kurs Süresi: 4 hafta
 • 1 ders: 45 dakikadır
 • Sınıf Talebe Sayısı: En fazla 12 birey
 • Kurs harekete geçme Tarihleri: 4 Ocak, 28 Şubat, 23 Nisan, 20 Haziran,15 Ağustos,10 Kasım

Malta Lisan Kursu – IELTS İmtihanı Hazırlık İngiliz Lisan Kurslarına katılan talebeler haftada 30 ders alırlar. Malta Lisan Kursu – IELTS İmtihanı Hazırlık İngiliz Lisan haftada 20 dersi genel İngiliz Lisan kursu, 10 dersi IELTS imtihanında suallan sual ve mevzulardan ibarettir.

Malta Lisan Kursları – IELTS İmtihanı Hazırlık İngiliz Lisan talebeleri kurs bitiminde isteğe bağlı olarak IELTS imtihanına Malta’daki bir merkezde ya da kendi ülkelerinde iştirak edebilirler. 

MALTA DİL KURSU

Malta Lisan Kursu – Genel İngiliz Lisan
Malta Lisan Kursu – Yoğun İngiliz Lisan
Malta Lisan Kursu – Mini Grup Genel İngiliz Lisan
Malta Lisan Kursu – Mini Grup Yoğun İngiliz Lisan
Malta Lisan Kursu – Bire Bir İngiliz Lisan Kursu
Malta Lisan Kursu – İş İngiliz Lisanı Kursları
Malta Lisan Kursu – Akademik Sene İngiliz Lisan Programı
Malta Lisan Kursu – Cambridge İmtihanı Hazırlık İngiliz Lisan Kursları
Malta Lisan Kursu – TOEFL İmtihan Hazırlık İngiliz Lisan Kursları
Malta Lisan Kursu – IELTS İmtihanı Hazırlık İngiliz Lisan Kursları