Malta Dil Okulları Sosyal Ağlarımız
 

Eğitim ve Kariyer

Günümüzde eğitim ve kariyer birbiriyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Eğitim arttıkça kariyer, kariyer arttıkça da ekonomik seviye artmaktadır. Eğitimsiz bir bireyi birçok işletme istememekte, düşük gelirle veya işsiz bir biçimde yaşayanların bir kısmı eğitim seviyelerinin düşük olmalarından yakınmaktadırlar. Eğitim artık sınırlarını zorlamaya başlamıştır. Hepimiz, haberleri okurken yahut televizyondan izlerken üniversiteli işsizleri görmekteyiz. Eğitim artık daha fazlasını istemekte yüksek lisans ve doktora gibi süreçler bir bireyin tercih edilebilir haline gelmesini sağlamaktadır. Özellikle yurtdışında yüksek lisans yahut doktorasını yapan kimseler, daha rahat iş bulabilmekte, üniversitelerde ve özel işletmelerde kendilerine kadro açılmaktadır. Birçok zaman, devlet aracılığıyla da yurtdışında lisansüstü ve doktora çalışmalarını tamamlamış kimselere özel teşvik bursları verilerek Türkiye’de işlere girmeleri kendilerinden beklenmektedir.

Açıkçası eğitim ve kariyer bir bireyin hayatındaki iki önemli değişkendir. Bu değişkenlerden eğitim artan bir eğilim gösterdikçe işyerinde kişinin pozisyonunda aynı derecede bir değişim olması muhtemeldir. Aynı zamanda meselenin ekonomik olarak da artışa geçmesi söz konusudur. Yapılan birçok araştırma lisans ve üstü eğitim tahsili olan bireylerin daha yüksek bir gelirleri olduğunu saptamıştır.

kariyer ve egitim 3 kariyer ve egitim 2 kariyer ve egitim 5 kariyer ve egitim 6

 

Uzmanlaşma

Mesleki anlamda yahut iş bilgisi olarak uzmanlaşma günümüzde en net anlamıyla ancak okullarda mümkündür. Bir sosyologun üniversite eğitimi almaksızın bu işi yapması imkânsızdır. Aynı durum bir psikolog, doktor veya herhangi bir bilgi ve uzmanlık gerektiren meslek dalına sahip olan birisi için de gereklidir. Eğitimin uzmanlaşma üzerinde büyük bir katkısı vardır, eğitim uzmanlaşma için yeterli ancak tek faktör değildir. Tahsil süreci bittikten sonra eğitim ve kariyer birbirine paralel olarak ilerlemeye başlar. İşletmeler size ilk olarak hangi üniversiteden, hangi bölümden mezun olduğunuzu sorar ve mevcut pozisyonu doldurabilmek için sizin üniversiteden güzel bir referans almanız gereklidir. Dolayısıyla eğitime ne kadar değer verir, önemser, eğitimcilerle iletişiminizi ne kadar sağlıklı kurarsanız bu sizin açınızdan o kadar olumlu sonuçlara tevlit edecektir. İyi bir nesil yetiştirmekten sağlıklı ilerleyen bir kariyere kadar her şey için eğitim şart. Eğitimle ilgili bütün sorularınızı Anadolu Yurtdışı Eğitim ile cevaplandırabilirsiniz.

kariyer ve egitim 4